Broliai pilna meilės ir uolumo širdimi vienodai temyli visus žmones, be tautų skirtumo; tegeidžia visiems patarnauti ir būti visiems naudingais, ir, kuriuos galės, teveda prie Kristaus. Pal. Jurgis Matulaitis
« 2019 » | « Rugpjūtis »
Pr A T K P Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Dokumentai

Informacija dėl katalikų tikybos mokytojų įdarbinimo.


Vilkaviškio vyskupijos katalikų tikybos mokytojų dekanatų metodinių centrų bendrieji nuostatai.


Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos SUTARTIS dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje


Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos susitarimas dėl informavimo apie siuntimo mokyti tikybą netekimą.