„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

Kanoniniai siuntimai

Kanoniniai siuntimai 2018 - 2019 m. m.

Kanoniniai siuntimai 2017 - 2018 m. m.