Broliai pilna meilės ir uolumo širdimi vienodai temyli visus žmones, be tautų skirtumo; tegeidžia visiems patarnauti ir būti visiems naudingais, ir, kuriuos galės, teveda prie Kristaus. Pal. Jurgis Matulaitis

Kanoniniai siuntimai 2018 - 2019 m. m.

KANONINIO SIUNTIMO IŠDAVIMO IR SUSTABDYMO APRAŠAS

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro tvarka dėl MISSIO CANONICA


PRAŠYMAS NR. 1 2018 - 2019 m. m. (pildyti jei nuo rugsėjo 1 d. tik pradėsite dirbti arba keisite mokyklą).

PRAŠYMAS NR. 2 2018 - 2019 m. m. (pildyti jei rugsėjo 1-ąją baigiasi kanoninio siuntimo galiojimas).

PRAŠYMAS NR. 3 2018 - 2019 m. m. (
pildyti jei niekas nesikeičia darbe, o kanoninis siuntimas galioja ir ateinančius mokslo metus).

PRAŠYMAS NR. 4 2018 - 2019 m. m.
(pildyti jei nuo rugsėjo 1 d. tik pradėsite dirbti arba keisite mokyklą).

 

PASTABA: Naujoje mokykloje ketinantys įsidarbinti mokytojai, atkreipkite dėmesį į tai, kad vadovaujantis aukščiau įvardyta tvarka, mokyklų vadovai, paskelbę konkursą naujam katalikų tikybos mokytojui priimti, negali priimti žmogaus be VVKC išduotos pažymos, kad pretendentas neturi kliūčių gauti Kanoninio siuntimo. Prieš įsidarbinant pretendentas privalo kreiptis į mus dėl tokios pažymos.