"Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos." Mt 25, 13

4 klasė

Patarimai kaip dirbti su ketvirtos klasės pratybų sąsiuviniu "Dievas mus lydi"".

III etapas - Noriu pažinti kitas religijas ir pasitikiu Jėzaus gerumu

Tema - Kodėl pasaulyje žmonės tiki kitaip?


IV etapas - Pripažįstu Bažnyčios svarbą savo gyvenime

Tema - Kaip pradinėje mokykloje pažinau žmones ir Dievą?

Žinių patikrinimo žaidimai

Kryžiažodis skirtas Šv. Velykų temai.

Įvairi metodinė medžiaga IV klasei. Parengė D. Uogintienė