Broliai pilna meilės ir uolumo širdimi vienodai temyli visus žmones, be tautų skirtumo; tegeidžia visiems patarnauti ir būti visiems naudingais, ir, kuriuos galės, teveda prie Kristaus. Pal. Jurgis Matulaitis

4 klasė

Patarimai kaip dirbti su ketvirtos klasės pratybų sąsiuviniu "Dievas mus lydi"".

III etapas - Noriu pažinti kitas religijas ir pasitikiu Jėzaus gerumu

Tema - Kodėl pasaulyje žmonės tiki kitaip?


IV etapas - Pripažįstu Bažnyčios svarbą savo gyvenime

Tema - Kaip pradinėje mokykloje pažinau žmones ir Dievą?

Žinių patikrinimo žaidimai

Kryžiažodis skirtas Šv. Velykų temai.

Įvairi metodinė medžiaga IV klasei. Parengė D. Uogintienė