„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

7 klasė

Įvairi metodinė medžiaga VII klasei. Parengė D. Uogintienė.