"Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos." Mt 25, 13

1 - 12 kl.

Metodinės rekomendacijos. Patarimai mokytojams, kaip planuoti katalikų tikybos bendrąsias programas