Broliai pilna meilės ir uolumo širdimi vienodai temyli visus žmones, be tautų skirtumo; tegeidžia visiems patarnauti ir būti visiems naudingais, ir, kuriuos galės, teveda prie Kristaus. Pal. Jurgis Matulaitis

Katalikų tikybos mokymo modulis PAŠAUKIMAS GYVENIMUI

1.  Laiko perteklius ir stoka. (IV gim. kl.)  mok. V. Balandienė
2.
"Kas gi tave išskiria iš kitų" (1Kor 4, 7). (IV gim. kl.) mok. V. Balandienė
3. Išgarsėti ar bent jau praturtėti? (IV gim. kl.) mok. V. Balandienė
4. Esu pašauktas džiaugtis gyvenimu, priimti dovanas ir dovanoti. mok. V. Balandienė
5. Esame Dievo Karalystės kūrėjai. mok. V. Balandienė
6. Biblija apie pasiaukojimą. mok. V. Balandienė