"Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos." Mt 25, 13

Katalikų tikybos mokymo modulis RELIGIJOS FILOSOFIJA

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos vyr. mokytojo Petro Kajoko parengta medžiaga:

Filosofiniai Dievo buvimo argumentai;

Gyvenimo prasmės pakopos pagal Anzerbacherį;

Kaip derinti mokslą ir tikėjimą;

Kas yra filosofija?;

Kodėl bijome kančios ir mirties?;

Laisvė ir atsakomybė pagal Sokratą;

Platono trikampis. Olos alegorija;

Netikėjimo priežastys;

Šių laikų netikėjimo formos;

Žmogus - įdvasinta kūniška būtybė.