„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

2012 m. konferencija

2012 m. spalio 4 d. Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija.

Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.