"Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos." Mt 25, 13
« 2018 » | « Rugsėjis »
Pr A T K P Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Įvyko

Paskelbta: 2016-08-31

Vilkaviškio vyskupijos Tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferencija

Vilkaviškio vyskupijos Tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferencija

Vilkaviškio vyskupijos Tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferencija

   Lietuviškos vasaros išgąsdinti, saulėtos rugpjūčio 26 dienos pažadinti į tradicinę Rudens konferenciją vienas po kito suvažiavo Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai. Kaip visada džiugūs, šiek tiek triukšmingi (juk turi pasidalinti vasaros įspūdžiais, džiugiomis naujienomis, darbo perspektyvomis ir kt.) šiemet jie rinkosi į Vilkaviškį. Galbūt tai tik gražus sutapimas, kad naujasis Katechetikos ir Parapijinės katechezės centrų vadovas kun. Linas Baltrušaitis savo kunigiškąjį kelią pradėjo būtent čia. Jis ir įvedė visus į Rudens konferenciją, prisistatydamas, sveikindamas svečius: vyskupą Rimantą Norvilą, Vilkaviškio dekaną prel. kan. Vytautą Gustaitį, Vilkaviškio savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto vedėją Almą Finagiejevienę, vyriausiąją specialistę Dalią Merkevičiūtę, Alytaus, Prienų, Šakių, Marijampolės dekanus, keletą mokykloje dirbančių kunigų bei visus šventiškai nusiteikusius tikybos mokytojus ir katechetus. Naujasis vadovas informavo susirinkusius apie Katechetikos centro darbuotojų pasikeitimus, pristatė konferencijos darbotvarkę, kvietė svečiui sveikinimo žodžiui. Vyskupas Rimantas Norvila nuoširdžia, tėviška kalba palydėjo mokytojus į naujus mokslo metus. Vilkaviškio dekanas prel. kan. Vytautas Gustaitis linkėjo būti Evangelijos liudytojais – ne tik skelbėjais.
   Pagrindinį pranešimą skaityti buvo pakviestas Kaišiadorių vyskupo generalvikaras mons. teol. dr. Algirdas Jurevičius. Prelegentas savo pranešimu „Bažnyčia šaukiasi Dievo Gailestingumo“ kvietė dar kartą žvilgtelti į jubiliejinių Gailestingumo metų centrą, provokavo klausimais: „ar reikalingas Bažnyčiai Dievo Gailestingumas, jei ji šventa?“, „ar popiežiaus Pranciškaus nešama gailestingumo žinia yra skandalinga?“ Klausytojai ne kartą pajuto raginimą atsigręžti į save ir pasitikrinti savo gailestingumo gylį. Ir tai netrukus galėjo padaryti, kai sveikino kolegas jubiliejų progomis, ir galėjo parodyti kantrybę bei jautrumą, kai jaunąjį saksofonistą pavedė aparatūra.
   Oficialiąją dalį baigė Kybartų Kristijono Donelaičio abiturientas Domas Ziegoraitis, suvirpinęs ne vieną širdies stygą jautria saksofono melodija.
   Vilkaviškio vyskupijos Tikybos mokytojų ir katechetų rudens konferenciją vainikavo šv. Mišios Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo katedroje. Niekas taip nesuvienija žmonių, kaip Eucharistija. Niekas taip nesustiprina naujiems darbams, kaip Eucharistija. Niekas taip neįprasmina pasirinkto tikybos mokytojo kelio, kaip Eucharistija. Baigiantis šiai svarbiausiai konferencijos daliai, dekanatų metodinių centrų vadovams vyskupas Rimantas Norvila įteikė kanoninius siuntimus ir pakvietė bendrai nuotraukai.
   Konferencijos dalyviai bendravimą pratęsė Vilkaviškio parapijos namuose, kur vaišinosi, dalinosi konferencijos pastebėjimais, derino darbinius klausimus, džiaugėsi galimybe susitikti, pasikalbėti. Atsisveikindami linkėjo vieni kitiems Dievo palaimintų naujų mokslo metų.


Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė