"Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos." Mt 25, 13
« 2018 » | « Rugsėjis »
Pr A T K P Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Įvyko

Paskelbta: 2016-10-10

Vyko tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija „Praeitis - šiandienai”

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija
„Praeitis - šiandienai”


   Lygiagrečiai šalia popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Jubiliejinių Gailestingumo metų nusidriekė Vilkaviškio vyskupijos 90-mečio minėjimas. Vyskupijos įkūrimo metinės pasižymėjo ypatingų renginių, skirtų šiai sukakčiai paminėti, gausa. 2016 m. pavasarį kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis su išsamiu vyskupijos istorijos pristatymu apsilankė įvairiuose dekanatuose. Tuo metu leidykloje savo dienos laukė profesoriaus knygelė „Žingsniai be stabtelėjimų. Vilkaviškio vyskupijos istorijos bruožai“. Šis leidinys pasirodė pagrindiniuose 90-mečio renginiuose birželio 11-12 dienomis.
   Katechetikos centras šią datą nusprendė paminėti mokiniams skirtu projektu, susidedančiu iš dviejų dalių: futbolo šventė, kuri vyko Marijonų gimnazijoje bei istorinių-kūrybinių darbų konkursas "PARAPIJŲ PUOKŠTĖ". Tačiau mokiniai - ne vieninteliai, prisilietę prie gimtosios vyskupijos istorijos. Tikybos mokytojai buvo pakviesti papildyti istoriją moksliniais darbais Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Praeitis – šiandienai“ spalio 7 d. Mokytojams pasiūlytos keturios temų grupės: iškilios vyskupijos, mano parapijos asmenybės; reikšmingos Vilkaviškio vyskupijos vietos; mano parapijos istorija; vyskupijoje, mano parapijoje veikusios ir (ar) veikiančios draugijos, organizacijos, maldos grupės ir kt.
   Tikybos mokytojų pasirinkimai sugulė į konferencijos programą ir spalio 7 d. buvo pristatyti kolegoms. Mokslinė-praktinė konferencija prasidėjo Katechetikos centro vadovo kun. Lino Baltrušaičio laiminimu ir bendra malda. Po to pristatyta trumpa Vilkaviškio vyskupijos 90-ties metų istorija, jos kertiniai akmenys. Istoriją papildantys mokytojų darbai vienas po kito dėliojo vis aiškesnį ir dar nuostabesnį vyskupijos gyvenimo vaizdą. Apie labai jauną Rokų parapiją pranešimą „Šventos Šeimos koplyčia - Rokų parapijos ištakos“ skaitė Kauno Rokų gimnazijos vyresnioji tikybos mokytoja Inga Graužinienė. Aiškiu pavadinimu „Kudirkos Naumiesčio parapija“ darbą paruošė Kudirkos Naumiesčio V. Kudirkos gimnazijos mokytoja metodininkė Marytė Simanavičienė. Marijampolietės Lina Braukylienė ir Daiva Macanskienė pristatė dvi jaunas parapijas: Šv. Vincento Pauliečio bei Šv. Jono Pauliaus II.
   Antroji temų grupė „Vyskupijoje, mano parapijoje veikusios ir (ar) veikiančios draugijos, organizacijos, maldos grupės ir kt.“ pradėta Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos pristatymu. Pranešimą „Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika - tikėjimo laisvės šauklys" parengė Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Reda Tarasevičiūtė. Alytuje jau keletą metų veikiančią vidinio išgydymo bendruomenę „Gyvasis vanduo“ pristatė Likiškėlių pagrindinės mokyklos vyresnioji tikybos mokytoja Jūratė Liubamirskaitė, o apie fokoliarų judėjimą, tik prieš metus įsikūrusį Marijampolėje, papasakojo Rygiškių Jono gimnazijos vyresnioji dėstytoja Vida Balickienė. Pranešimą „Ateitininkai Vilkaviškio vyskupijoje - praeitis ir šiandiena“ Ugnės Karvelis gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė, Kauno krašto ateitininkų valdybos pirmininkė Renata Markevičienė pristatė po ilgo ir kruopštaus darbo. Jos tikslas buvo pristatyti ateitininkus, kilusius iš Vilkaviškio vyskupijos, ir trumpai apžvelgti jų nuveiktus darbus.
    Pabaigoje išklausyti itin jautrūs pranešimai apie vyskupijoje gyvenusias ir gyvenančias asmenybes, kurios kartais ir tyliais meilės darbais žmonių širdyse įžiebė tikėjimą, atvedusį juos tarnauti Viešpaties vynuogyne. Daug šiltų žodžių apie kun. Juozą Barkauską išsakė Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcinio centro pradinių klasių mokytoja metodininkė Daiva Vilkienė; apie Vilkaviškio priešaušryje dirbusį kun. prof. dr. Joną Totoraitį pranešimą paskaitė Jono Totoraičio progimnazijos tikybos mokytoja Birutė Žemaitienė; o Igliaukos A. Matučio gimnazijos vyresnioji mokytoja Jurgita Spūdienė pristatė dvasininkų ir vienuolių įnašą, stiprinusį tikėjimą Igliaukos šv. Kazimiero parapijoje.
   Apibendrindami konferencijos darbą, klausytojai išsakė daug gražių žodžių pranešėjams, dėkojo už indėlį sudėliojant išsamesnį Vilkaviškio vyskupijos istorijos vaizdą. Prisilietę prie jos įgauname daugiau drąsos, kai akis į akį susiduriame su šių dienų iššūkiais. Galiausiai, šiandien mes kuriame istoriją ateities Bažnyčiai. Kokią ją matys ir ko iš jos mokysis kiti, priklauso nuo mūsų tikėjimo ir meilės darbų.

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė