„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10
« 2019 » | « Vasaris »
Pr A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Įvyko

Paskelbta: 2017-04-19

Vilkaviškio vyskupijos katechetikos ir parapinės katechezės centro bendradarbiai Didžiąją savaitę pradėjo mokydamiesi

   Didžioji savaitė kiekvienam katalikui yra ypatingos malonės laikas... Laikas, leidžiantis  išgyventi Jėzaus Atpirkimo kulminaciją. Laikas, suburiantis Bažnyčią prie pagrindinių Kristaus įsteigtų sakramentų ištakų. Laikas, atveriantis mūsų širdis ypatingiems įvykiams tiek praeityje, tiek šiandienoje, tiek ateityje.
   Vilkaviškio vyskupijos katechetikos ir parapinės katechezės centro bendradarbiai šiuo įstabiu laikotarpiu neatsisakė galimybių šiek tiek ūgtelėti. Didįjį antradienį Marijampolės tikybos mokytojų metodinio centro pakviesti išvyko į trumpą, bet labai turtingą ir auginančią, piligriminę kelionę. Kelionės tikslas – prisiliesti prie įstabiausių Vilniaus „perlų“ Bažnytinio paveldo muziejuje, Vilniaus katedroje, Valdovų rūmuose. Didžiausio dėmesio sulaukė Bažnytinio paveldo muziejus, kuriame akys ieškojo pažįstamų liturginių reikmenų, protas stebėjosi žmogaus gebėjimu iš kieto metalo, brangių akmenų, paprasto siūlo sukurti nuostabaus grožio Dievo garbinimui skirta lobyną, o sunkiai paaiškinamas bendrystės jausmas tarsi liudijo, kad esame viena su tais, kurie jau išėję, kurie gyvenimo keliu eina ir eis... Tas pats jausmas neapleido nei Vilniaus katedros požemiuose, nei šv. Kazimiero koplyčioje, nei Valdovų rūmuose.
   Didįjį trečiadienį laukė visiškai kitokia mokymosi patirtis. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje laukė respublikinė konferencija „Noriu į mokyklą“. Po optimistiniu pavadinimu buvo paslėptos aktualios ir jautrios pagrindinių pranešimų pedagoginės temos: „Septynios XXI a. mokyklos kompetencijos“ (Austėja Landsbergienė, pedagogė, verslininkė, šalyje įsteigusi 17 darželių, 3 mokyklas, mokytojų  akademiją), „Mokinių pasiekimų vertinimo kaitos kryptys“ dr. Loreta Žadeikaitė, ŠMM pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja, Irena Raudienė, ŠMM pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, „Kaip uždegamos širdys?“ (Artūras Kazlauskas, Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos ceremonijarijus, vikaras kun. teol. lic., relig. mgr.). Pirmosios konferencijos dalies tąsa – darbas sektoriuose. Čia mokytojai galėjo kūrybiškai pažvelgti į konferencijoje analizuotas temas, išsakyti savo nuomonę, prisiimti atsakomybę už komandinio darbo pristatymą. Konferenciją vainikavo grupių darbų pristatymas ir refleksija.
   Abu mokymosi būdai davė daug naudos: piligriminė kelionė leido giliau pažinti Lietuvos Bažnyčios praeitį, pajusti, kokiomis nuotaikomis Velykų šventę pasitinka Vilniaus arkivyskupijos tikintieji; konferencija – priminė, kokios svarbios šiandien yra amžinosios vertybės, kaip aktualiai šiandien galime nešti Gerąją Naujieną mokiniams ir savo kolegoms. Svarbu – pačiam norėti eiti į mokyklą.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė.