„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10
« 2019 » | « Vasaris »
Pr A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Įvyko

Paskelbta: 2017-10-16

Vilkaviškio vyskupijos mokiniai gilinosi į kunigo tarnystės sunkumus sovietiniais metais


   Mintis organizuoti istorinių - kūrybinių darbų konkursą "PAŠAUKIMAS BŪTI KUNIGU STIPRESNIS UŽ SOVIETINES TIKĖJIMO UŽTVARAS", skirtą Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metams paminėti, kilo iš troškimo pastebėti kuo daugiau tikėjimo saugotojų ir puoselėtojų gūdžiais sovietiniais metais. Palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis tapo atspirties tašku, kurio pavyzdžio vedini mokiniai kitų kunigų tarnystėje ieškojo galimybių skelbti Gerąją Naujieną net itin priešiškomis tikėjimui sąlygomis.
   Rašyti ir pristatyti istorinius-kūrybinius darbus pakvietėme 5-8 klasių Vilkaviškio vyskupijos mokinius. Konkursui pristatyti 11 darbų: 2 atlikti individualiai ir 9 – komandomis. Daugiausia darbų parengė Aleksoto dekanato mokyklų mokiniai (6): iš jų net 4 mokytojos Renatos Markevičienės ugdytiniai. Po 2 darbus parengė Marijampolės ir Vilkaviškio dekanato mokyklų mokiniai, vieno darbo sulaukėme iš Prienų dekanato. Nustebino keletas dalykų: mokinių susidomėjimas konkurso tema ir atsakingai paruošti drabai,  net trys darbai, skirti kun. Juozui Zdebskiui (jis buvo tikras tikėjimo šauklys ir saugotojas sovietiniais metais), atrastos kunigų asmenybės vietos bendruomenėse (tai pasitarnaus parapijos ir vyskupijos istorijai), konkurse įsiprašė dalyvauti mokiniai, besimokantys 9-oje klasėje.
   Spalio 13 dieną Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre į baigiamąjį renginį susirinko konkurso dalyviai su savo mokytojomis. Garliavos komandą atlydėjo ir parapijos klebonas Gintaras Urbštas. Savo dalyvavimu pradžiugino konkurso komisijos pirmininkas. VDU KTF dėstytojas, kan. prof. teol. dr. Kęstutis Žemaitis. Po Katechetikos centro vadovo kun. Lino Baltrušaičio (beje, ir komisijos nario) bei komisijos pirmininko sveikinimo kalbų, konkurso dalyviai vienas po kito pristatinėjo savo istorinius-kūrybinius darbus, darbo atsiradimo aplinkybes, atradimus, išvadas. Toks pasidalinimas konkursantams atrodė tikrai reikalingas ir svarbus: pamatai savo klaidas, pasimokai, atrandi naujus sprendimus, o be to, labai įdomu.
Paskutinio pristatymo metu salėje jautėsi lengvas nerimas: „O kas nugalėjo?“ Netrukus buvo paskelbti ir nugalėtojai.
Sveikiname istorinių - kūrybinių darbų konkurso "PAŠAUKIMAS BŪTI KUNIGU STIPRESNIS UŽ SOVIETINES TIKĖJIMO UŽTVARAS", skirto Palaimintojo Teofiliaus Matulionio metams paminėti laimėtojus.

   Komandinių drabų kategorijoje laimėjo:
I vieta - Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos komanda už darbą "Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius - vedlys iš sistemos".
II vieta - Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos komanda už darbą "Garliava - tremtinių kraštas".
III vieta - Kauno r. Ežerėlio pagrindinės mokyklos komanda už darbą "Kun Robertas Rumšas".
III vieta - Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos komanda už darbą "Kun J. Zdebskis stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras".

   Individualių darbų kategorijoje laimėjo:
I vieta - Kazlų Rūdos sav. Bagotosios pagrindinės mokyklos mokinė Kamilė Matulaitytė už darbą "Ištikimas Kristaus Apaštalas - kun. Vaclovas Degutis“.

   Apdovanoti diplomais ir kun. Algirdo Jurevičiaus knyga „Susipažinkime – esu Teofilius“, konkurso dalyviai ir jų mokytojai buvo pakviesti pasivaišinti, pabendrauti, susidraugauti. Pokalbių metu paaiškėjo, kad vaikams patiko šis konkursas. Jie nuolat klausinėjo: „Ar kitais metais dar organizuosite panašų konkursą?“ Taip, nes ši tema dar neišsemta. Jūs buvote tos pirmosios kregždutės Respublikinės konferencijos tokiu pačiu pavadinimu, kuri vyks 2017 m. spalio 27 d. Marijampolės meno mokykloje. Šioje konferencijoje pirmuoju smuiku gros žmogus, apie kurį jūs rašėte darbą. Tai Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ. Palaimintąjį Teofilių Matulionį iš naujos perspektyvos pristatys dr. Roma Zajančkauskienė, Birštono muziejaus struktūrinio padalinio vadovė. Savo atradimais dalinsis tikybos mokytojos iš Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos, Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matulionio gimnazijos, Vilkaviškio vyskupijos ugdymo įstaigų.