„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10
« 2019 » | « Vasaris »
Pr A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Įvyko

Paskelbta: 2017-09-21

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai refleksijos ir kritinio mąstymo metodus pirmiausia išbandė patys

   Visi mokytojai žino, kad daugiausia išmokstama aiškinant kitam ir per praktinę veiklą. Pagal pirmąjį kriterijų mokytojai turėtų žinoti daugiausia, nes mokyti kitus yra jų kasdienybės didžioji dalis. Ar viską išbando praktiškai, reikėtų paklausti kiekvieno atskirai. Taip, savo dėstomo dalyko užduotis mokytojas atlieka, bet, ar išbando naujus mokymo metodus, kuriuos siūlo kolegos, teigti negalima. Organizuodami seminarą „Refleksijos ir kritinio mąstymo metodų taikymas tikybos pamokoje“ neturėjome tikslo išbandyti. Seminaro poreikis gimė iš reikšmingos pastabos, išgirstos 2016 metų metodinėje dienoje: mūsų mokiniai nemoka reflektuoti mokomosios medžiagos, savo mokymosi, savo patirčių, santykių su kitais žmonėmis... Mums, tikybos mokytojams, norisi tęsti šį sąrašą: negali reflektuoti savo tikėjimo patirties, savo santykio su Dieviškuoju asmeniu. Taigi, derindami su lektorėmis seminaro tematiką ir visus organizacinius klausimus, turėjome labai aiškius lūkesčius: lektorės supažindins mus su kritinio mąstymo ir refleksijos pavyzdžiais ir mes atrasime raktą nuo durų į vaiko širdį. Seminaro lektorės katalikų tikybos mokytoja ekspertė Agnė Lastakauskienė ir katalikų tikybos mokytoja metodininkė Rima Paškelevičienė turėjo kitą seminaro viziją.
   Pradėję malda, lektorės nei akimirkai nepaleido tikybos mokytojų ir Katechetikos centro vadovo dėmesio: koncentruotą teoriją keitė praktiniai užsiėmimai, vaizdinės medžiagos peržiūrą - refleksijos užduotys. Mokytojai su entuziazmu imdavosi siūlomų darbų grupėse ir su atradimo džiaugsmu nuolat kartojo: „Šitą būtinai išbandysiu savo klasėje“. Auditorija nuolat klegėjo, siena puošėsi mokytojų darbais, seminaro pabaigoje refleksija nuskambėjo eilėmis, o galiausia žinomos dainos melodija. Mokytojai išbandė naujus būdus, kaip kiekvienam mokiniui priartinti Šventojo Rašto tekstus, kaip paskatinti juos atidžiau įsiskaityti ir atrasti prasmes, kaip per vaikų pamėgtus vaizdus atskleisti gėrio ir blogio kovos realybę, kaip blogį perkeisti į gėrį.
   Besiskirstydami mokytojai dar ilgai kalbėjo apie seminaro naudą. Norisi nuoširdžiai dėkoti lektorėms Agnei ir Rimai, kad vyskupijos tikybos mokytojus įkvėpė dar labiau tobulinti savo pamokas ir nebijoti išbandyti naujų kritinio mąstymo bei refleksijos metodų jose.

   Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė