„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28
« 2019 » | « Gruodis »
Pr A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Įvyko

Paskelbta: 2018-08-27

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija „Popiežiaus belaukiant“ vyko ASU

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija „Popiežiaus belaukiant“ vyko ASU

   Rugpjūčio 24 d. Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai susirinko į tradicine tapusią Rudens konferenciją. Šiais metais visi susitiko Kauno r. Akademijos miestelyje esančiame Aleksandro Stulginskio universitete. Tikybos mokytojams ir katechetams svarbiausias veiklos pradžios taškas ir šaltinis yra šv. Mišios: jomis šventė ir prasidėjo ASU koplyčioje. Eucharistijai vadovavo Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kartu meldėsi vyskupo generalvikaras mons. Gintautas Kuliešius, Aleksoto dekanas kun. Gintaras Urbštas, Tabariškių parapijos klebonas kun. Arminas Lukoševičius bei Katechetikos ir parapinės katechezės centrų vadovas kun. Linas Baltrušaitis. Vyskupas homilijoje linkėjo mokytojams būti šviesos nešėjais.
   Gera, kad mokytojai visuomet noriai įsijungia į liturgiją – gieda, skaito skaitinius, neša atnašas. Parapinės katechezės centro referentės Linos Mažeikaitės rūpesčiu susibūrė puikus choras, kartu giedojo visa bendruomenė. Po bendros maldos J. E. vyskupas Rimantas Norvila įteikė mokytojams kanoninius siuntimus.
   Šventinė konferencija vyko ASU konferencijų salėje. Kauno arkivyskupijos sielovados programų koordinatorės Vaidos Spangelevičiūtės-Kneižienės pranešimas „Popiežiaus belaukiant“ buvo nuoširdus kvietimas nepamiršti, dėl ko viską darome – dirbame mokykloje, buriame mokinius, vežame juos į susitikimą su popiežiumi ar užsiimame kita Evangelijos žinios perdavimo veikla, – nes visi mūsų darbai be Dievo palaimos neturi prasmės. Prelegentė priminė, kad iškilus veiklos prasmės klausimui, atsakymo ieškotume Šventojo Tėvo Pranciškaus apaštališkuosiuose paraginimuose Evangelii Gaudium apie Evangelijos skelbimą ir Gaudete et Exsultate apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje.
   Aktualius 2018/2019 m.m. Katechetikos centro veiklos klausimus pristatė Katechetikos ir parapinės katechezės centrų vadovas kun. Linas Baltrušaitis. Visus pradžiugino teikiamos nominacijos, kuriose atsispindėjo nuveikti praėjusių metų darbai ir džiaugsmai.
   Šventiniame koncerte pasirodė Kauno sakralinės muzikos mokyklos vyrų ansamblis David Antiquor (vadovas kun. Vilius Sikorskas). Vyrų atliekami kūrinai užliejo ne tik ASU konferencijų salę ir koridorius, bet ir mokytojų širdis. Kokia gi šventė būtų be vaišių, todėl atgaivinę sielas prie Eucharistijos stalo, pasotinę dvasią konferencijoje, visi sugužėjo į ASU valgyklą, kurioje netilo šurmulys, nes visi norėjo ir galėjo ne tik pasivaišinti, bet ir pabendrauti, pasitarti, pasikalbėti.
   Startas naujiems mokslo metams duotas, prisiminkime, dėl ko veikiame, ir telydi mus visus Viešpaties palaima!

KC metodininkė Rima Malavickienė