„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas
« 2021 » | « Birželis »
Pr A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Veiklos kalendorius

 

             Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro veiklos planas

                                                     2020-2021 m. m.

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Preliminari data

Lektorius

Renginio vieta

1.       

Rudens konferencija „Tikybai mokykloje – 30“

2020-08-27

Buvę ir esami KC darbuotojai

Prienų dekanatas (Prienų laisvalaikio ir kultūros centras)

2.       

Nuotolinis seminaras „Atnaujinamų dorinio ugdymo programų projektų pristatymas mokytojams“

2020-09-02

Vilkaviškio vyskupijos KC metodininkė Vilma Balandienė

ZOOM platforma

3.       

Kalėdinio atviruko konkursas 1-12 klasių mokiniams

2020-09/12-02

Vilkaviškio vyskupijos KC komanda

Vilkaviškio vyskupijos ugdymo įstaigos

4.       

Edukacinė-piligriminė kelionė „Šv. Jono Pauliaus II keliais Lietuvoje“

2020-10-10

Vilkaviškio vyskupijos KC vadovas kun. Linas Baltrušaitis

Marijampolė-Kryžių kalnas-Šiluva-Kaunas

5.       

Mokslinė-praktinė konferencija  „Nuotolinio mokymo(si) patirtys“

2020-10- 26

Vilkaviškio vyskupijos KC vadovas kun. Linas Baltrušaitis

ZOOM platforma

6.       

Advento idėjų seminaras

2020-11-19

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

7.       

Advento rekolekcijos

2020-11-27/29

Prel. kan. Vytautas Gustaitis

Liškiava

8.       

Kūrybinių darbų konkursas „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui“ 5-12 klasių mokiniams

2020-11/2021-01-15

Vilkaviškio vyskupijos KC komanda

Vilkaviškio vyskupijos ugdymo įstaigos

9.       

Biblijos pažinimo seminaras

2021-01-04

Doc. dr. Ingrida Gudauskienė

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

10.   

Skaitmeninių įrankių panaudojimas tikybos pamokose:

2021-01-21, 28, 02-4, 11

Laima Gužienė,

Vilma Balandienė,

Danutė Kratukienė, Gabrielė Motiejūnienė

ZOOM platforma

11.   

Kūrybinių darbų konkurso „Šv. Jonas Paulius II – Lietuvos jaunimui“ 5-12 klasių mokiniams baigiamasis renginys

2021-02-12

Neringa Kirkliauskienė

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

12.   

Seminaras „Krikščioniškoji meditacija“

2021-02 19

Valdemar Chmielevski

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

13.   

Gavėnios rekolekcijos

2021-03-5/7

Br. kun. teol. dr. Vincentas Tamašauskas OFM Cap.

Šiluvos šv. Jono Pauliaus II rekolekcijų namai

14.   

Kvalifikacinis seminaras „Kaip suprasti kitokį vaiką“ (apie darbą su autizmo spektro sutrikimą turinčiais vaikais)

2021-04-06

Paulina Kuraitienė

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

15.   

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro ataskaitinis susirinkimas

2021-06

KC komanda, dekanatų metodinių centrų vadovai

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

16.   

Edukacinė stovykla tikybos mokytojams ir katechetams

2021-06