„Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo“ Mk 6, 56
« 2020 » | « Birželis »
Pr A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Naujienos

Paskelbta: 2018-11-24

Trakų Dievo Motinos - Lietuvos globėjos metams paminėti skirto rašto darbo konkurso „Rašau Marijai“ finalinis renginys

   Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras, siekdamas atsiliepti į Lietuvos Vyskupų Konferencijos kvietimą paminėti Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos metus organizavo rašto darbo konkursą „Rašau Marijai“. Konkurso tikslas – prasmingai užbaigti Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos metus Vilkaviškio vyskupijoje. Konkursu buvo siekiama skatinti mokinius geriau pažinti Marijos gyvenimą bei jos asmens reikšmę Lietuvai, ugdyti gebėjimą aktualiai pažvelgti į Marijos vaidmenį šiuolaikiniame pasaulyje, skatinti jaunimą ieškoti tikėjimo pažinimą gilinančių veiklų bei mokytis išreikšti atsaką į Dievo kvietimą Juo sekti. Konkurse galėjo dalyvauti visi Vilkaviškio vyskupijos bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų, licėjų, profesinio rengimo bei Jaunimo mokyklų auklėtiniai.
   Konkurse pakviesti dalyvauti visų amžiaus grupių mokiniai: 1-4 klasių mokiniai kūrė eilėraštį Marijai, 5-8 klasių – laišką, O vyriausieji 9-12 klasių mokiniai rašė esė tema „Marija – vilties ženklas Lietuvai“. Konkurse dalyvavo rekordinis skaičius mokinių, net 184. Sulaukėme 71 eilėraščio, 92 laiškų Dievo Motinai ir 21 esė. Labiausiai nustebino ir pradžiugino mokinių susidomėjimas konkurso tema ir atsakingai paruošti darbai, nuoširdi mokytojų pagalba, ruošiantis konkursui ir darbų kokybė, originalios mintys, privertusios rimtai apsvarstyti atskiros knygos išleidimą.
   Konkurso dalyvių darbus vertino trys Katechetikos centro sudarytos komisijos, atsakingos už skirtingo amžiaus mokinių darbų vertinimus. Visų trijų komisijų pirmininkas Vilkaviškio vyskupijos kancleris, Katechetikos centro vadovas kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis. Eilėraščius Marijai vertino Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių ir tikybos mokytoja metodininkė Daiva Vilkienė, Marijampolės marijonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ir Sasnavos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Neringa Šalčiūnienė ir Šakių r. Griškabūdžio gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Laima Olekienė. Laiškus Marijai vertino Vilkaviškio r. Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Regina Gintautaitė-Aželskienė, Kazlų Rūdos sav. Antanavo lietuvių kalbos ir dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Neringa Kirkliauskienė ir Katechetikos centro vadovas kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis. Esė „Marija – vilties ženklas Lietuvai“ vertino VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas g. kan. prof. teol. dr. Rimas Skinkaitis, Marijampolės marijonų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rima Dragūnevičienė ir Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Vida Balickienė.
   2018 m. lapkričio 23 d. Vilkaviškio vyskupijos Pastoraciniame centre įvyko baigiamasis konkuro renginys, kurio metu buvo apdovanoti geriausių darbų autoriai.
   1-4 klasių mokinių grupėje: I vietos diplomas įteiktas Augustui Gužiui, Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos mokiniui, konkursui padėjo pasiruošti dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Laima Gužienė. II vietos diplomas įteiktas Gabrieliui Gužius, Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos mokiniui, konkursui padėjo pasiruošti dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Laima Gužienė. III vietos diplomai įteikti dviems mokiniams Vyčiui Juciui, Kauno Rokų gimnazijos mokiniui, konkursui padėjo pasiruošti dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Inga Graužinienė ir lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Vanda Mažeikienė ir Beatričei Balšaitytei, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos Mastaičių skyrius mokinei, konkursui padėjo pasiruošti dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Loreta Mockevičienė.
   5-8 klasių mokinių grupėje: I vietos diplomas įteiktas Beatai Almonaitytei, Marijampolės marijonų gimnazijos mokinei, konkursui padėjo pasiruošti dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Jolita Karpavičiene. II vietos diplomas įteiktas Solveigai Andriukaitytei, Kybartų „Saulės“ progimnazijos mokinei, konkursui padėjo pasiruošti lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Gitana Literskytė- Katkevičienė ir dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Teresė Mačiokaitė. III vietos diplomas įteiktas Pauliui Vyšniauskui, Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos mokiniui, konkursui padėjo pasiruošti lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Brusokienė ir dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Jurgita Spūdienė.
   9-12 klasių mokinių grupėje: I vietos diplomas įteiktas Gretai Burinskaitei, Kalvarijos gimnazijos mokinei, konkursui padėjo pasiruošti dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Birutė Pučinskienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Brogytė. II vietos diplomas įteiktas Medai Usevičiūtei, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinei, konkursui padėjo pasiruošti dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja ekspertė Vilma Balandienė. III vietos diplomas įteiktas Austėjai Gilvickytei, Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos mokinei, konkursui padėjo pasiruošti dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja ekspertė Renata Markevičienė.
Visiems konkurse dalyvavusiems mokiniams ir juos ruošusiems mokytojams buvo įteikti padėkos raštai, o geriausių darbų autoriai apdovanoti diplomais ir Katechetikos centro įsteigtais prizais.
   Nuoširdžiai dėkojame visiems konkurse dalyavusiems mokiniams bei jų mokytojams už norą gilintis į Švč. Mergelės Marijos slėpinį ir konkursui pateiktus rašto darbus. Dėkojame vertinimo komisijai, kuri nuoširdžiai ir atsakingai vertino darbus. Tikimės, kad ir kiti Katechetikos centro organizuojami konkursai susilauks tokio gausaus dalyvių būrio.

   Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės ir religinio švietimo centro referentė Lina Mažeikaitė