„Efatá!“, tai yra: „Atsiverk!“ Mk 7, 34b
« 2020 » | « Birželis »
Pr A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Įvyko

Paskelbta: 2018-10-31

Mokslinė-praktinė konferencija Vilkaviškio vyskupijos mokytojams

 


   2018 m. spalio 30 d. į Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinį centrą gausiai rinkosi tikybos (keletas etikos) mokytojai dalyvauti mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Tikybos ir kitų mokomųjų dalykų integracija“. Mokomųjų dalykų integravimas nėra naujas dalykas šiuolaikinėje mokykloje, tačiau vedant integruotas pamokas susiduriama su pamokų planavimo, organizavimo, vertinimo ir kt. sunkumais. Konferencijos tikslas buvo pakviesti mokytojus, sukaupusius mažesnę ar didesnę integravimo patirtį, pasidalinti ja su savo kolegomis. Kad yra kuo dalintis, patyrėme, kai mokytojai pradėjo registruoti savo pranešimus. Kad yra norinčių išgirsti praktinius patarimus ir pasisemti idėjų, pajutome, kai pradėjome klausytojų registraciją į konferenciją.
   Mokslinę-praktinę konferenciją pradėjo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis. Palydėjęs malda, palaiminimu ir padrąsinimo žodžiu, vadovas konferencijos vairą perdavė KC metodininkei Vilmai Balandienei.
   Pagrindinį pranešimą „Integruoto ugdymo galimybės“ skaitė Daiva Vilkienė, Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos pradinių klasių ir tikybos mokytoja metodininkė. Lektorė, remdamasi naujausiais Lietuvos švietimo dokumentais, atskleidė integravimo įvairiuose mokomuosiuose dalykuose galimybes bei sąlygas, pasidalino savo ilgamete asmenine darbo šioje srityje patirtimi, paragino kalbinti kitus mokytojus ir drąsiai priimti jų kvietimą vesti kitokias pamokas. Toks paraginimas skambėjo beveik visuose pranešimuose, lektoriai džiaugėsi integruotų pamokų teikiamais rezultatais ir patirtimis, vaikų reakcijomis jose ir  užsimezgusiomis pažintimis. Įdomu buvo išgirsti netikėčiausių tikybos integravimo patirčių: integruotos tikybos-chemijos, tikybos-biologijos, tikybos-informacinių technologijų, tikybos-technologijų, tikybos-etikos pamokos. Konferencijos dalyviai dalinosi tikybos integravimu projektinėje veikloje, vertybių ugdymo programoje, taip pat organizuojant bendras veiklas su specialiosios mokyklos ugdytiniais, turinčiais didelių specialiųjų poreikių. Pranešimuose skambėjo pasidalinimai apie pastebimą mokinių pažangą vedant tokias pamokas, galimybę ugdyti kūrybiškumą bei mokinių ir mokytojų džiaugsmą patiriant sėkmę.
   Apibendrinant konferenciją galima pasakyti, kad tikybos ir kitų dalykų integravimas galimas beveik su visais mokomaisiais dalykais, jis duoda pastebimų pozityvių rezultatų, o mokytojai turi galimybę bendradarbiauti, dalintis darbais ir patirti dvigubą džiaugsmą profesinėje veikloje.


Vilkaviškio vyskupijos KC metodininkė Rima Malavickienė