„Efatá!“, tai yra: „Atsiverk!“ Mk 7, 34b
« 2020 » | « Liepa »
Pr A T K P Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Įvyko

Paskelbta: 2019-10-14

Piligriminė kelionė „Vilkaviškio vyskupijos istoriniais keliais“.

Piligriminė kelionė „Vilkaviškio vyskupijos istoriniais keliais“.

   2019 spalio 12 d. gražus būrys vyskupijos tikybos mokytojų išvyko į mokomąją-pažintinę kelionę į Lenkiją. Kelionės tikslas buvo  aplankyti Vilkaviškio vyskupijai svarbias vietas kaimyninėje šalyje – Punską, Seinus ir Vygrius, taip pat prisiliesti prie istorinių vyskupijos šaknų, pažinti daugiau svarbių vyskupijai asmenybių, patirti bendruomeniškumą ir piligrimystės malonę. Keliautojus lydėjo ir autobuse dalinosi įdomiais istoriniais faktais  VDU KTF dėstytojas, prof. teol. dr. kan. Kęstutis Žemaitis. Organizuojant kelionę labai pagelbėjo Lazdijų šv. Onos parapijos klebonas kun. teol. lic. Nerijus Žvirblys.
   Pirmiausiai nuvykome į Punską, kur mus maloniai pasitiko klebonas kun. Česlovas Juozapas Baganas (Bagan), šventėme Eucharistiją bažnyčioje, kurioje daugybė lietuvybę primenančių elementų – sienų apdaila, puošyba. Apie Punsko parapijos gyvavimą papasakojo etnografė Natutė Sidarienė, pasižvalgėme senojoje klebonijoje įsikūrusiame muziejuje.
   Seinuose apsilankėme bazilikoje, kurioje palaidotas lietuvių poetas ir Seinų vyskupas Antanas Baranauskas, aplankėme buvusios Seinų kunigų dvasinės seminarijos (veikusios buvusiame domininkonų vienuolyne) pastate įrengtą ekspoziciją. Galiausiai aplankėme nuoširdžiai puoselėjamus Lietuvių namus, įsikūrusius tame pačiame pastate, kaip ir Lietuvos Respublikos konsulatas.
   Paskutinis kelionėje lankomas objektas buvo Vygrių kamaldulių vienuolynas, kuriame išgirdome kamaldulių įsikūrimo šioje vietoje istoriją, sužinojome daugiau jų pamaldumo ir regulos detalių. Neišdildomą įspūdį paliko apsilankymas kambariuose, kuriuose buvo apsistojęs šv. Popiežius Jonas Paulius II vizito Lenkijoje metu. Dėkojame Katechetikos centro vadovui kun. Linui Baltrušaičiui už vikaro pasakojimo vertimą iš anglų į lietuvių kalbą.
   Po bendrystės pietų iškeliavome namo. Kelionėje meldėmės rožinį dėkodami už galimybę apsilankyti taip nuoširdžiai Lenkijoje gyvenančių lietuvių puoselėjamose vietose, pakeliauti Vilkaviškio vyskupijos istoriniais keliais, kartu praleisti gražų spalio šeštadienį. Tikimės, kad po šios kelionės tikybos mokytojai organizuos panašiu maršrutu keliones savo mokiniams, pravesdami pamokas netradicinėse erdvėse.

   Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė