„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28
« 2022 » | « Rugpjūtis »
Pr A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Įvyko

Paskelbta: 2021-07-13

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų edukacinės stovyklos atgarsiai

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų edukacinės stovyklos atgarsiai

   Jau tradicija tampanti Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų edukacinė stovykla šiemet pasirinko dėkingumo temą: „Aš esu kupinas dėkingumo“ (1 Tim 1,12). Sudėtingi mokslo metai mokytojus ne tik nuvargino, bet ir padovanojo naujų patirčių, atskleidė giliai tūnojusius gebėjimus, skatino didesnį pasitikėjimą Dievu ir dėkingumą Jam. Liepos 6-8 dienomis tikybos mokytojai susirinko Palangoje, kad dėkingumo dvasioje pailsėtų, sustiprintų savo kūną, protą ir sielą. Atsižvelgdami į šiuos mokytojų poreikius Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro bendradarbiai sudarė stovyklos programą.

   Pirmąjį stovyklos vakarą (ir visą kitą laiką) mokytojai pirmiausiai patys patyrė dėkingumą dėl bendrystės, gavo galimybę nurimti ir pailsėti, taip pat mokėsi pasirūpinti savo dvasios poreikiais, pastebėti, kada dėkingumas ima silpti ir sužinojo/prisiminė jo stiprinimo būdus. Vakare (ir kitus vakarus) mokytojai rinkosi Palangos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kad padėkotų Dievui už praėjusius mokslo metus, savo šeimas, galimybę susitikti su kolegomis edukacinėje stovykloje.

   Antrąją dieną mokytojai atnaujino žinias apie šv. Juozapo stiprybę ir dėkingumą už ypatingas Dievo malones. 2020-12-08 prasidėję šv. Juozapo metai skatina pasisemti išminties iš šio asmens, todėl mokytojai gilinosi į svarbiausius šv. Juozapo gyvenimo  momentus, šv. Juozapo asmenyje ieškojo tikrojo, autentiško vyriškumo ir tėviškumo bruožų, peržvelgė Bažnyčios dokumentus, pamaldumo kultą. Lektoriaus relig. m. mgr., teol. dr., Andriaus Vaitkevičiaus, Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės parapijos vikaro, Vyskupijos šeimos centro vicedirektoriaus, Klaipėdos miesto šeimos centro direktoriaus, Klaipėdos universiteto docento vedami, tikybos mokytojai iš šv. Juozapo sėmėsi stiprybės, mokėsi dėkingumo visose gyvenimo situacijoje. Gilesnis žvilgsnis į Švč. Dievo Motinos ir Jėzaus Globėją ne vieną mokytoją paskatino planuoti kitų mokslo metų pamokas ir veiklas.

   Trečioji diena skirta susitikimui su žmogumi, kuris dėkingumą jaučia ir išreiškia tarnaudamas kitiems: tai Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas koordinatorė Aurelija Lipskė. Pradėjusi nuo susipažinimo lektorė Aurelija leido patiems mokytojams patirti, kaip svarbu būti išgirtam ir išgirsti kitą. Išklausyti 48 edukacinės stovyklos dalyvius nebuvo lengva, bet tai, kuo vienas kitą apdovanojo, mokytojai įvardijo kaip didžiausią bendrystės pavyzdį. Po pertraukėlės Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas koordinatorė Aurelija Lipskė pristatė Išklausymo tarnystės įgyvendinimo patirtis parapijoje: kaip ši tarnystė telkė bendruomenę, kokios naujos tarnystės iš šios išaugo, su kokiais sunkumais ir džiaugsmais susidūrė. Mokytojai jautė lektorės užsidegimą ir tikėjimą tuo, ką daro. Dalindamiesi įspūdžiais jie minėjo, kad yra įkvėpti atnaujinti savo bendruomenes parapijose, sužinojo, nuo ko reikėtų pradėti.

   Visos stovyklos metu dėkingumo temas tikybos mokytojai analizavo Bažnyčios mokymo šviesoje, remdamiesi teologiniais argumentais, Bažnyčios mokytojų dvasinėmis patirtimis ir studijomis, o gautas stovykloje patirtis žadėjo pritaikyti šeimoje, parapijose, draugų rate bei ugdymo aplinkoje.
Išsiskirdami mokytojai dėkojo vieni kitiems už kartu praleistą laiką, dalinosi ateities planais ir vieningai nusprendė, kad kitais metais nori sugrįžti.

   Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Vilma Balandienė