„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10
« 2022 » | « Liepa »
Pr A T K P Š S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Įvyko

Paskelbta: 2021-09-01

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai naujus mokslo metus pradėjo Šakiuose

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai ir katechetai naujus mokslo metus pradėjo Šakiuose

   Tradicinė Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų ir katechetų Rudens konferencija šiemet vyko Šakių dekanate. Rugpjūčio 26 d. konferencijos dalyviai ir svečiai rinkosi į Šakių šv. Jono Krikštytojo bažnyčią padėkoti Dievui už pašaukimo dovaną nešti Evangelijos žinią vaikams ir jaunimui. Diena pasitaikė šalta ir apniukusi. Ji tarsi priminė visiems, kad atostogos baigėsi ir prasidėjo iššūkių pilna mokytojo kasdienybė. Tačiau net niūriausia diena neaptemdė susitikimo džiaugsmo, net sudėtingiausios nuotolinio mokymosi akimirkos neatėmė troškimo dirbti su jaunais žmonėmis. Būtent pandeminė situacija parodė, kokios atviros vaikų ir jaunuolių širdys guodžiančiam Šventojo Rašto žodžiui, neleidžiančiai krypties pamesti tikėjimo tiesai ar stiprinančiai maldos atgaivai. Šventosios Mišios – tai dėkojimo, šventimo ir stiprybės atgavimo laikas. Tikybos mokytojas žino – jeigu nori išlikti tvirtas pašaukime, stiprybės turi semtis iš Eucharistijos. Įtaigus Vilkaviškio vyskupijos ganytojo Rimanto Norvilos žodis šv. Mišiose palietė kiekvieną. Tėviški patarimai, kaip tikybos mokytojui išgyventi visuotino neramumo laikotarpiu, padrąsino ir suteikė vilties, kad nesame vieni. Šv. Mišių pabaigoje Ekscelencija įteikė kanoninius siuntimus.
   Po Eucharistijos šventimo visi pajudėjo į Šakių kultūros centrą, kuriame pasiruošę laukė Šakių dekanato mokytojai. Šiltas ir jaukus priėmimas ištirpdė paskutinius niūrios dienos krislelius. Konferenciją pradėjo ir moderavo Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro vadovas kun. Linas Baltrušaitis. Pasveikinęs visus susirinkusius, moderatorius vieną po kito kvietė svečius tarti žodį tikybos mokytojams ir katechetams. Vyskupas Rimantas Norvila linkėjo neprarasti vilties, Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, prisiminęs savo mokytojavimo metus, drąsino labiau savimi pasitikėti. Konferencijos dalyvius sveikino Šakių savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Darius Aštrauskas, Šakių dekanas kun. kan. Donatas Jasulaitis, Šakių šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas kun. Antanas Matusevičius.
   Pagrindinį pranešimą „Tikybos mokytojo indėlis atkuriant šeimose tikėjimo praktikas“ skaityti pakviestas Marijampolės marijonų gimnazijos direktorius, tikybos mokytojas Saulius Andriuška. Pranešėjas jautriai prisilietė prie tikybos mokytojo pašaukimo per asmeninius pavyzdžius iš savo tikėjimo kelionės, per administracinio darbo prizmę, per mokytojo darbo kasdienybę...
   Kaip ir kiekvienoje Rudens konferencijoje neliko nepastebėtos išskirtinės progos: dėkota mokytojams Eugenijai Baltrukevičienei, Linai Braukylienei, Reginai Dranginienei, ses. Irmai Tekoriūtei
puikų ilgametį darbą; į tikybos mokytojų gretas priimti dirbti nauji tikybos mokytojai; pasveikinta šią vasarą Santuokos sakramentą priėmusi Gintarė Šimoniūtytė-Darafėjienė.
   Konferencija baigėsi nuotaikingu Šakių cirko mokyklos auklėtinių pasirodymu. Tikybos mokytojai, katechetai ir svečiai dar kartą įsitikino, koks reikšmingas mokytojo indėlis ugdant jauną žmogų, kiek daug gali pasiekti vaikas, jei mokytojas geba jį uždegti, kryptingai vesti ir nuolat palaikyti. Itanos ir Raimondo Januškevičių vadovaujami cirko artistai tapo geriausia šios tiesos iliustracija.

   Vilkaviškio vyskupijos KC metodininkė Vilma Balandienė