"Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas" Jn 12, 26.
« 2024 » | « Birželis »
Pr A T K P Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Įvyko

Paskelbta: 2021-12-02

Kalėdinio atviruko konkurso rezultatai

Kalėdinio atviruko konkurso rezultatai


   Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro organizuojamas Kalėdinio atviruko konkursas, skirtas Jėzaus gimimo iškilmei paminėti, šiais metais švenčia mažą jubiliejų –  vyko jau penktus metus iš eilės. Konkurso tikslas – paskatinti 1-8 klasių ir I-IV gimn. klasių mokinių domėjimąsi Įsikūnijimo paslaptimi, puoselėti meninę saviraišką, kūrybingumą ir suteikti galimybę išreikšti savo idėjas. Šiais metais konkursą jau galėtume vadinti respublikiniu, nes darbų gavome ir iš Kauno arkivyskupijoje esančių mokyklų. Džiugu, kad konkursas yra toks patrauklus mokytojams ir mokiniams, nes iš viso sulaukėme 573 darbų. Deja, ne visi darbai atitiko konkurso nuostatus: buvo per didelio formato arba juose atvaizduotos ne krikščioniškos Kalėdos, darbuose pagrindiniai akcentai sudėti ne Kūdikėlio Jėzaus Gimimo įvykiui atskleisti, arba vaizduojami įvykiai yra ne apie Kristaus Gimimą. Pastebime, kad dalis darbų yra ne originalūs vaikų darbeliai, bet idėjos imtos iš interneto, kai kurie darbai būna netgi tikslios kopijos. Deja, tokie darbai nėra konkursiniai, nes neatitinka originalumo kriterijaus. Darbams vadovaujančių mokytojų užduotis yra vaikams pabrėžti šiuos dalykus, o į konkursą stengtis pateikti atitinkančius nuostatus darbelius, nes tenka tik apgailestauti, kad labai gražūs darbai nepatenka į konkursą dėl aukščiau minėtų priežasčių.  

   2021-ųjų Kalėdinio atviruko konkurso rengėjai sulaukė 329 konkurso nuostatus atitinkančių darbų: 1-4 klasių – 171, 5-8 klasių – 121, I-IV gimnazijos ir 9-12 klasių– 37. Konkursui pasiruošti padėjo gausus būrys tarpusavyje bendradarbiavusių pedagogų: 50 – tikybos, 18 – dailės ir technologijų, 16 pradinių klasių mokytojų ir 6 pedagogai iš specialiojo ugdymo įstaigų (socialiniai pedagogai, auklėtojai, specialieji pedagogai). Kalėdinių atvirukų sulaukėme iš 58 Vilkaviškio vyskupijoje ir 6 Kauno arkivyskupijoje esančių ugdymo įstaigų.

   Darbus vertino Katechetikos centro sudaryta komisija:
   Kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis, Vilkaviškio vyskupijos kancleris, Katechetikos centro vadovas – komisijos pirmininkas;
   Donata Bertašienė, dailės edukologijos mgr., Vilniaus Volungės darželio-mokyklos dailės mokytoja – vertintoja;
   Daiva Penčylienė, (išsilavinimas – VPU dailės mokytoja) – vertintoja;
   Kristina Strolienė, Marijampolės meno mokyklos dailės skyriaus pavaduotoja ugdymui – vertintoja;
   Jūratė Preikšienė, Marijampolės meno mokyklos dailėtyros, kompozicijos, tapybos mokytoja metodininkė – vertintoja.
   Aušra Staugaitytė-Tekorienė, grafinės kompozicijos, dailėtyros, piešimo, eskizų, kompozicijos mokytoja metodininkė – vertintoja.
  

   Vertinimo komisija išrinko po tris visų amžiaus grupių laimėtojus.

   1-4 klasių laimėtojai:
   I vieta – Smiltė Šulcaitė, Alvito mokyklos-daugiafunkcio centro 4 klasės mokinė. Mokytoja Audronė Gurinskienė.
   II vieta – Lucia Boeri, Kauno Vaišvydavos mokyklos 3 klasės mokinė. Mokytojos Dalia Bajarūnienė ir Dijana Skučienė.
  III vieta – Gabrielius Raudys, Kauno Panemunės pradinės mokyklos 3 klasės mokinys. Mokytoja Ramunė Klimaševskytė Krulienė.

   5-8 klasių laimėtojai:
   I vieta – Ieva Dagilytė, VšĮ Vytauto Didžiojo Universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos 5 klasės mokinė. Mokytoja Renata Markevičienė.
   II vieta – Rusnė Klimašauskaitė, Kauno Kazio Griniaus progimnazijos 6 klasės mokinė. Mokytoja Ramunė Juknevičiūtė.
   III vieta – Goda Dručiūnaitė, Kauno Senamiesčio progimnazijos 8 klasės mokinė. Mokytoja Vida Gužienė.

   I-IV gimnazijos ir 9-12 klasių laimėtojai:
   I vieta – Milda Penkaitytė, Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos IIb klasės mokinė. Mokytoja Reda Viktažentienė.
   II vieta – Ajiše Mammadovaitė, Kauno „Aušros“ gimnazijos III gimn. klasės mokinė. Mokytoja Vida Gužienė.
   III vieta – Mantas Žilinskas, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro 9 klasės mokinys. Mokytoja Ilona Ignatavičienė.

   Facebook paskyroje daugiausiai „patinka“ surinko šių darbų autoriai:
   1-4 klasių grupėje: Gustė Mazurkevičiūtė, Lazdijų r. Serijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos 4 klasės mokinė. Mokytojos Reda Tarasevičiūtė ir Edita Navickienė (239 „patinka“);
   5-8 klasių grupėje: Ieva Dagilytė, VšĮ Vytauto Didžiojo Universiteto Ugnės Karvelis gimnazijos 5 klasės mokinė. Mokytoja Renata Markevičienė (202 „patinka“);
   I-IV (9-12 kl.) gimn. klasių grupėje: Gabrielė Murzaitė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos II gimn. klasės mokinė. Mokytoja Reda Savulionienė (262 „patinka“).

   Specialūs prizai:
   „Už kūrybiškumą“ – Rusnei Biliūnaitei, Kauno Panemunės pradinės mokyklos 3 klasės mokinei. Mokytoja Ramunė Klimaševskytė Krulienė.
   „Už originalumą“ – Kamilei Bruzgulytei, Kauno Rokų gimnazijos 6 klasės mokinei. Mokytoja Inga Graužinienė.
   „Už originalią atlikimo techniką“ – Marijai Jakaitytei, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos II gimn. klasės mokinei. Mokytoja Marytė Simanavičienė.

   Dėkojame visiems dalyviams ir linkime puoselėti kūrybiškumą ir norą suprasti Kristaus Gimimo slėpinį, o prasidėjusio advento nešami dvasiniai vaisiai tepripildo visų širdis!

   Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė