„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10
« 2023 » | « Vasaris »
Pr A T K P Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

Kalendorius

Paskelbta: 2022-06-14

Seminaras „Šventojo Rašto pažinimas ir dėstymo metodai pamokose“

2022 m. gegužės 9 d. 10 - 17 val.
Kodėl verta?
Nuo 2023-jų pradėsime dirbti pagal atnaujinamą katalikų tikybos Bendrąją ugdymo programą. Viena iš numatomų pasiekimo sričių šioje programoje – Šventojo Rašto pažinimas. Joje nurodoma, kad „Tyrinėdami Biblijos kanoną, skaitydami Bibliją ir nagrinėdami jos pasakojimą susipažįsta su Apreiškimo šaltiniu ir asmeninio santykio su Dievu pagrindu. Atskleidžia Biblijos kultūrinį, istorinį paveldą, ugdosi biblinį raštingumą.
Šios pasiekimo srities pasiekimai:
A1 Tyrinėja Biblijos kanono atsiradimą
A2 Skaito ir interpretuoja Šventąjį Raštą
A3 Nagrinėja Biblijos pasakojimą“.
Seminaro tikslas yra pagilinti tikybos mokytojų žinias apie Šventąjį Raštą, pasirengti atnaujinamos katalikų tikybos Bendrosios ugdymo programos diegimui.

Seminaro lektorė: dr. Ingrida Gudauskienė – biblistė. Biblistikos moksluose specializavosi ir mokslo laipsnį įgijo Popiežiškajame Grigaliaus Universitete Romoje. Nuo 2004 m. dėsto biblistiką Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir kitose Lietuvos aukštojo mokslo institucijose. Dr. Ingrida Gudauskienė yra atnaujinamos Bendrojo ugdymo programos darbo grupės konsultantė Šventojo Rašto klausimais.

DIENOTVARKĖ IR PROGRAMA
9.30-10.00 val. – Registracija.
10.00 val. – Įvadas.
10.10 -11.30 val. – Tema: Biblijos kanonas. 1.1. Senojo Testamento kanonas:
- Kanoninės sąmonės pradžia ir raida ST;
- ST kanono formavimasis.
11.30-11.50 val. – Kavos, arbatos pertrauka.
11.50 -13.20 val. – Tema: Biblijos kanonas. 1.2. Naujojo Testamento kanonas:
- Kanoninės sąmonės pradžia ir raida NT;
- NT kanono formavimasis.
1.3. Kanoniškumo kriterijai ir lemiami veiksniai ST ir NT kanonų uždarymui.
13.20-14.00 val. – Pietūs.
14.00-15.15 val. – Tema: Biblinės raštijos atsiradimas: kaip buvo rašomos ir formavosi Biblijos knygos? 1.1. ST raštijos atsiradimas. Tekstų formavimosi pavyzdžiai.
15.15 –15.35 val. Kavos, arbatos pertrauka.
15.35 – 17.00 val. – Tema: Biblinės raštijos atsiradimas: kaip buvo rašomos ir formavosi Biblijos knygos? 1.2. NT raštijos atsiradimas. Tekstų formavimosi pavyzdžiai.
17.00 val. Apibendrinimas. Klausimai – atsakymai. Pabaiga.

Vieta: J. Bendoriaus g. 3, Marijampolė
Dalyviai: Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojai.
Dalyvių skaičius: 45.
Dalyvio įnašas: 10 € (kad apmokėtų mokykla nėra galimybės; jei norėsite mokėti pavedimu iš savo sąskaitos, prašome pažymėti tai registracijos anketoje ir susisiekti su mumis asmeniškai).
Laikas: 10 – 17 val.

Registracija: iki 2022-05-05 Registracija vyksta tik pas mus, SEMI+ sistemoje registracijos nėra, tačiau seminaro dieną užsiregistruosite ir iš Švietimo centro gausite 8 val. kvalifikacinį pažymėjimą.
Registracijos anketa yra čia: https://forms.gle/QxfmzBBRzxXiDTJZ9

Katechetikos centras pasilieka teisę koreguoti dalyvių sąrašą, apie tai informuodamas seminaro dalyvius likus porai dienų iki seminaro. Vietoj savęs atsiųsti kitą asmenį negalima, prašome informuoti KC apie pasikeitusias galimybes atvykti. Nespėję užsiregistruoti, tačiau norintys dalyvauti – informuokite, esant galimybei pakviesime.
Tel. nr. pasiteiravimui: 8 671 89714 (Katechetikos centro).

Organizuoja Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras