„Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo“ Mk 6, 56
« 2024 » | « Birželis »
Pr A T K P Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Įvyko

Paskelbta: 2022-06-10

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų Metodinės tarybos išplėstinis posėdis

Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų Metodinės tarybos išplėstinis posėdis

   2022 m. birželio 7 d. į Metodinės tarybos posėdį susirinko Vilkaviškio vyskupijos dekanatuose veikiančių tikybos mokytojų Metodinių centrų (MC) vadovai. Vyskupijos Katechetikos centras kasmet kviečia MC vadovus aptarti prabėgusius mokslo metus, peržvelgti nuveiktus darbus, įsivardinti konkrečias veiklas ir sritis, kuriose reikia pasitempti. Atvyko 2021-2022 m.m. MC vadovais Vilkaviškio vyskupijoje esantys tikybos mokytojai: Aleksoto dekanato – Daiva Bruzgienė, Alytaus dekanato – Virginija Ptašnykienė, Lazdijų dekanato – Reda Tarasevičiūtė, Marijampolės dekanato – Neringa Kirkliauskienė, Kazlų Rūdos sav.  – Jolita Paužienė, Kalvarijos sav. – Janina Šačikauskienė,  Prienų dekanato – Jurgita Tumosienė, Šakių dekanato – Audrius Lostys, Vilkaviškio dekanato – Eglė Čiaučionaitė.
   Posėdis prasidėjo šv. Mišiomis pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje Marijampolės bazilikoje. Šv. Mišioms vadovavo JE vyskupas Rimantas Norvila ir drauge su MC vadovais, Katechetikos centro vadovu kun. Linu Baltrušaičiu, metodininkėmis Vilma Balandiene ir Rima Malavickiene, Parapinės katechezės centro referente Lina Mažeikaite ir generalvikaru mons. Gintautu Kuliešiumi meldėsi dėkodami už prabėgusius metus ir nuveiktus darbus, prašydami užtarimo sau ir savo bendruomenėms. Vyskupas susirinkusius MC vadovus sustiprino palaikymo ir padėkos žodžiais, įkvėpė drąsos nenusiminti dėl nesėkmių, bet, šios dienos Evangelijos žodžiais,  šviesti „žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“ (plg. Mt 5, 16).
   Po bendrų pietų MC vadovai pristatė nuveiktus savo dekanatų tikybos mokytojų darbus, pasidžiaugė labiausiai pavykusiais ir įvardino neįgyvendintus, tarėsi, kaip spręsti kylančius sunkumus. Tokia savo veiklos peržvalga skatina tobulėti, siekti suprasti, kodėl kažkas nepavyko, ieškoti naujų darbų įgyvendinimo formų ir būdų.
   Metodininkė Vilma Balandienė, pristatydama Katechetikos centro ataskaitą, taip pat atkreipė dėmesį į labiausiai pavykusius organizuotus vyskupijoje renginius, džiaugėsi mokytojų įsitraukimu į atnaujinamos Bendrosios ugdymo programos pilotavimą, skatino paraginti savo MC tikybos mokytojus tą daryti ir kitais mokslo metais. Parapinės katechezės centro referentė Lina Mažeikaitė savo ataskaitoje pateikė statistikos apie ruošimą Atgailos ir Eucharistijos bei Sutvirtinimo sakramentams, o MC vadovai išsakė kai kuriuos lūkesčius dėl bendros ruošimo sakramentams tvarkos.
   Katechetikos centrui aktualu turėti dekanatuose bendradarbius, su kuriais gali spręsti kylančius klausimus, derinti veiklas, kad geriausiai atlieptų tikybos mokytojų poreikius, o MC vadovams svarbu jausti iš centro palaikymą, pastiprinimą ir pagalbą. Dėkojame Dievui už bendradarbius ir bendradarbiavimą!

 

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė Rima Malavickienė