"Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas" Jn 12, 26.
« 2024 » | « Liepa »
Pr A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Įvyko

Paskelbta: 2023-12-04

Advento ir Kalėdų idėjų Vilkaviškio vyskupijos mokytojams nepristigs

   Lapkričio 21 d. Vilkaviškio vyskupijos pastoraciniame centre vyko tradicinis Advento idėjų seminaras tikybos mokytojams. Gausiai susirinkę mokytojai laukė naujų minčių, kaip patraukliai ir naujai savo mokiniams pristatyti Dievo Įsikūnijimo slėpinį. Daugelis dalyvavusių mokytojų veda adventinius susikaupimo vakarus savo kolegoms ir mokyklų bendruomenėms, todėl kitų tikybos mokytojų pasiūlytos idėjos pasklinda po visą vyskupiją, paliesdamos įvairių ugdymo įstaigų, parapijų, kaimo bendruomenių mokytojus, mokinius, mokinių tėvus, tikinčius ir netikinčius...
   Šie metai išskirtiniai tuo, kad advento idėjas nusprendė pristatyti Katechetikos centro darbuotojai. Rima Malavickienė tikybos mokytojus pakvietė pasigaminti Advento mielų žodžių ir pažadų dėžutę, kurią vaikai galėtų padovanoti tėvams šv. Kalėdų dieną. Tai visiškai naujas žvilgsnis į advento laukimo įprasminimą. Už šią idėją visi padėkos žodžiai skriejo „Magnificat vaikams“ leidinio autoriams.
   Mokytoja Eglė Čaplinskienė pristatė keletą išbandytų darbelių su mokiniais. Iš pirmo žvilgsnio paprasti patarimai kiekvienam vaikui gali plačiai atverti duris į tikrąją šv. Kalėdų prasmę.
   Seminaro metu vyravo nuostata, kad nauja – tai gerai pamiršta sena. Mokyklose pasikeičia kartos, o mokytojai primiršta, kiek daug nuostabių idėjų išbandyta prieš 10-15 metų. Todėl prisiminus žaidimą „Ko reikia, kad Kalėdos ateitų?“, nuo jo buvo nupūstos dulkės ir jis suspindėjo, kaip nauja negirdėta idėja. Svarbu, kad pasiūlytas idėjas, metodikas, žaidimus tikybos mokytojai išbandytų patys: tada geriau supranta, kaip jaučiasi vaikai, o ir pati idėja labiau prigyja, ilgiau nepasimiršta... Todėl į kalėdinį vaidinimą jie įsitraukė entuziastingai ir aktyviai.
   Seminaro pabaigoje, kaip ir kiekvienas metais, pasiūlyta mąstymo apie adventą idėja, pasitelkus pranašo Izaijo tekstą (Iz 35, 1-7). Kad dykuma gali pražysti, paliudijo žydinčios dykumos vaizdai, mokytojų sukurtos gėlių dėlionės. Kad sužydėtų mūsų gyvenimo dykuma, turime atverti širdį Jėzaus gimimo slėpiniui.
   Džiugu, kad skirstydamiesi tikybos mokytojai garsiai dėliojosi savo adventinių-kalėdinių renginių scenarijų štrichus ir pažadėjo: „Kitais metais būtinai atvešime savo idėją“.

   Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro informacija