"Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas" Jn 12, 26.
« 2024 » | « Gegužė »
Pr A T K P Š S
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Kalendorius

Paskelbta: 2024-01-19

Seminaras „Bažnyčios, kaip Dievo tautos, simboliai, misija ir vaidmuo asmens bei bendruomenės gyvenime“

2024 m. vasario 20 d. 10 - 16 val.

   Atnaujintose Katalikų tikybos BUP viena iš pasiekimų sričių yra skirta Bažnyčiai ir liturgijai. 2008 m. tikybos BUP liturgijai skiriama pakankamai dėmesio, todėl mokytojams papildomo dalykinio pasiruošimo darbui su atnaujintomis programomis šia tema neprireiks. Tačiau Katalikų Bažnyčios istorija, misija, simboliai, struktūra, vaidmuo asmens ir bendruomenės gyvenime – sritis, kurioje tikybos mokytojas turi pagilinti savo žinias, kad padėtų mokiniams suvokti ją, kaip tarnaujančią, švenčiančią, atsiliepiančią į visus pasaulyje vykstančius procesus, priglaudžiančią kiekvieną... Vidurinio ugdymo Katalikų tikybos BU programoje ypač svarbus socialinis Bažnyčios mokymas.
   Atnaujinti ir pagilinti tikybos mokytojų žinias Katalikų Bažnyčios misiją, istorines atsiradimo aplinkybes, jos vaidmenį šiandieniame pasaulyje ir geriau pasirengti atnaujintos Katalikų tikybos Bendrosios ugdymo programos diegimui padės daugeliui gerai pažįstamas g. kan. prof. dr. Rimas Skinkaitis.

 
Prelegentas: VDU KTF dėstytojas  g. kan. prof. dr. Rimas Skinkaitis.
Dėstomi dalykai: kristologija ir soteriologija, sakramentologija, teologijos mokslinio darbo rengimo metodologija, teologinė antropologija, trinitologija ir protologija, eschatologija, krikščioniškoji antropologija postmodernioje visuomenėje, liturginė Dievo tautos bendruomeniškumo pastoracija.

Vieta: Vilkaviškio Vyskupijos Pastoracinis centras Marijampolėje (J. Bendoriaus g. 3)
Dalyviai: Tikybos mokytojai ir katechetai.
Dalyvių skaičius: 50.
Dalyvio įnašas: 15 €
Laikas: 10 – 16 val.
Registracija: iki 2024-02-15  Registracija vyksta tik pas mus, SEMI+ sistemoje registracijos nėra, tačiau seminaro dieną užsiregistruosite ir iš Švietimo centro gausite 6 val. kvalifikacinį pažymėjimą. Registracijos anketa yra čia: https://forms.gle/N5HgsSf5HPiqyRoc9

DIENOTVARKĖ (preliminari)
9.30 val. – Registracija.
10.00 val. – Įvadas.
10.10 – 11.15 val. – I susitikimas.
11.15 – 11.35 val. – Kava, arbata.
11.35 – 12.30 val. – II susitikimas.
12.30 – 13.30 val. – Pietūs.
13.30 – 14.30 val. – III susitikimas.
14.30 – 14.50 val. – Kava, arbata.
14.50 –16.00 val. – IV susitikimas. Refleksija. Pabaiga.

Katechetikos centras pasilieka teisę koreguoti dalyvių sąrašą, apie tai informuodamas seminaro dalyvius likus porai dienų iki seminaro. Vietoj savęs atsiųsti kitą asmenį negalima, turite informuoti KC apie pasikeitusias galimybes atvykti. Nespėję užsiregistruoti, tačiau norintys dalyvauti – informuokite, esant galimybei pakviesime.

Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centras