Broliai pilna meilės ir uolumo širdimi vienodai temyli visus žmones, be tautų skirtumo; tegeidžia visiems patarnauti ir būti visiems naudingais, ir, kuriuos galės, teveda prie Kristaus. Pal. Jurgis Matulaitis
« 2019 » | « Rugpjūtis »
Pr A T K P Š S
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Statistiniai duomenys

2018–2019 m. m.  statistiniai duomenys

Vyskupijos teritorijoje esančiose mokyklose tikybos pamokas pasirinko:

Klasė I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Iš viso:
Mokinių skaičius
3107 3095
3297
3027
2947 2890
2780
2886
2821
2693
2322
2127
33992
iš jų pasirinko tikybos pamokas 2361 2457
2624
2490
1862
1679
1646
1660
1578
1559
1635
1466

23017 67,71%)

 

Vyskupijos teritorijoje esančiose mokyklose tikybą dėsto:

Pasauliečiai 115
Kunigai 2
Diakonai 2
Vienuolės 4
Iš viso: 123

 

Tikybos mokytojų (teologinis ar katechetinis) išsilavinimas:

Baigę trumpuosius kursus 5
Baigę aukštesniąsias teologijos ar katechetikos  studijas (kolegijas) 29
Baigę aukštąsias teologijos ar katechetikos studijas (kolegijas) 47
Universitetuose įgiję teologijos ar katechetikos bakalauro laipsnį 30
Universitetuose įgiję teologijos ar katechetikos magistro laipsnį 12
Iš viso: 123

 

Tikybos mokytojų pedagoginis išsilavinimas:

Aukštasis pedagoginis išsilavinimas
110
Aukštesnysis pedagoginis išsilavinimas
9
Neturi pedagoginio išsilavinimo (Švt. įst. 31.5)
4
iš viso:
123

 

Tikybos mokytojų kvalifikacinė kategorija:

Mokytojo eksperto kvalifikacija 2
Mokytojo metodininko kvalifikacija 26
Vyr. mokytojo kvalifikacija
63
Mokytojo kvalifikacija 28
Neįgiję kvalifikacijos
4
Iš viso: 122