„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10
« 2018 » | « Liepa »
Pr A T K P Š S
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Statistiniai duomenys

2017–2018 m. m.  statistiniai duomenys

Vyskupijos teritorijoje esančiose mokyklose tikybos pamokas pasirinko:

Klasė I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Iš viso:
Mokinių skaičius
3190 3425 3100 3054 3002
2870 2918 3201 3019 2975 2617 2770 36141
iš jų pasirinko tikybos pamokas 2654 2815
2576 2680 1821
1732
1818
1934 1751 1685 1363 1237

24066

(66,59%)

 

Vyskupijos teritorijoje esančiose mokyklose tikybą dėsto:

Pasauliečiai 112
Kunigai 6
Vienuolės 6
Iš viso: 125

 

Tikybos mokytojų (teologinis ar katechetinis) išsilavinimas:

Baigę trumpuosius kursus 5
Baigę aukštesniąsias teologijos ar katechetikos  studijas (kolegijas) 31
Baigę aukštąsias teologijos ar katechetikos studijas (kolegijas) 44
Universitetuose įgiję teologijos ar katechetikos bakalauro laipsnį 32
Universitetuose įgiję teologijos ar katechetikos magistro laipsnį 13
Iš viso: 125

 

Tikybos mokytojų pedagoginis išsilavinimas:

Aukštasis pedagoginis išsilavinimas
108
Aukštesnysis pedagoginis išsilavinimas
9
Neturi pedagoginio išsilavinimo (Švt. įst. 31.5)
8
iš viso:
125

 

Tikybos mokytojų kvalifikacinė kategorija:

Mokytojo eksperto kvalifikacija 2
Mokytojo metodininko kvalifikacija 23
Vyr. mokytojo kvalifikacija
64
Mokytojo kvalifikacija 28
Neįgiję kvalifikacijos
8
Iš viso: 125