"Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas" Jn 12, 26.
« 2024 » | « Birželis »
Pr A T K P Š S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Apie mus

IŠ KATECHETIKOS CENTRO ISTORIJOS

1990–1991 mokslo metais vyskupijos bendrojo lavinimo mokyklose pradėjus dėstyti tikybą, iškilo poreikis institucijos, kuri šį dėstymą koordinuotų, rūpintųsi tikybos mokytojų kvalifikacijos kėlimu, jiems teiktų metodinę pagalbą, palaikytų ryšius su švietimo įstaigomis, padėtų apsirūpinti vadovėliais ir mokymo priemonėmis. Tuo tikslu Vilkaviškio vyskupijos apaštalinis administratorius vyskupas Juozas Žemaitis MIC 1991 m. įsteigė vyskupijos Katechetikos komisiją ir prie jos veikiantį Tikybos mokymo metodinį kabinetą, kuris šiuo metu vadinamas Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centru. Jo vadove paskirta ses. Laimutė Rimkevičiūtė, šias pareigas ėjusi iki 2003 m., o Katechetikos centre dirbusi iki 2006 m. 1999–2006 m. drauge darbavosi mokytoja metodininkė Zita Storpirštienė.
Nuo 2003 m. iki 2010 m. Katechetikos centrui vadovavo vyresnioji mokytoja Elena Gvazdaitienė, o Katechetikos centre dirbusi iki 2014 m. 2007 m. - 2010 m. centro metodininke dirbo mokytoja metodininkė Danutė Uogintienė. 2010 m. - 2016 m. Katechetikos centrui vadovavo psich. mgr., teol. lic. kun. Rytis Baltrušaitis. Nuo 2014 m. centro metodininke dirba mokytoja metodininkė relig. šviet. mgr. Rima Malavickienė. Nuo 2016 m. centro metodininke dirba mokytoja ekspertė edukol. mgr. Vilma Balandienė. Nuo 2016 m. Katechetikos centrui vadovauja kun. soc. m. lic. Linas Baltrušaitis.

KATECHETIKOS CENTRO VEIKLOS SRITYS:

  1. Tikybos mokymo organizavimo klausimais palaikomi ryšiai su vyskupijos kurija, parapijomis, kitomis bažnytinėmis institucijomis, Lietuvos katechetikos centru, kitų vyskupijų katechetikos centrais, vyskupijoje esančių miestų ir rajonų savivaldybių Švietimo skyriais bei Švietimo centrais, mokymo ir kitomis įstaigomis.
  2. Koordinuojamas tikybos mokytojų įdarbinimas vyskupijos teritorijoje esančiose mokymo įstaigose.
  3. Teikiama metodinė pagalba ir keliama tikybos mokytojų kvalifikacija.
  4. Organizuojami įvairūs renginiai tikybos mokytojams vyskupijos mastu.


TIKYBOS MOKYTOJŲ UGDYMAS

Vienas iš svarbiausių Katechetikos centro uždavinių yra padėti tikybos mokytojams kelti bei tobulinti savo kvalifikaciją. Tuo tikslu organizuojami seminarai ir metodiniai užsiėmimai vyskupijos mastu bei dekanatų Metodiniuose centruose. Jų metu gilinamos dalykinės žinios, susipažįstama su įvairiais tikybos dėstymo metodais. Savo patirtimi su vyskupijos tikybos mokytojais mielai dalijosi užsienio specialistai ir pedagogai–praktikai: Noelle le Duc (Prancūzija), Brunhilde Sigl, mgr. Manfred Schwartz (Austrija), ses. M. Myrta Stöckle, Rita Maria Lutter, Manfred Pleus, ses. Edburga Zinn, ses. M. Hedwigis Stiller, kun. prof. dr. Gerd Birk ir kt. (Vokietija), ses. Donna Steffen, prof. Thom Groome (JAV), ses. Shelley Miriam Barlow (Australija), ses. dr. Barbara Pillar SAC, Zuzana Holubowicz (Lenkija). Seminaruose dalyvavę tikybos mokytojai Metodiniuose centruose dalijasi įgytomis naujomis žiniomis su savo kolegomis. Katechetikos centro darbuotojai lankosi tikybos mokytojų pamokose ir teikia jiems metodinę pagalbą. Ypač stengiamasi padėti jauniems, pradedantiems dirbti mokytojams.