„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“ Mt 10, 7
« 2021 » | « Birželis »
Pr A T K P Š S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Statistiniai duomenys

2020–2021 m. m.  statistiniai duomenys

Vyskupijos teritorijoje esančiose mokyklose tikybos pamokas pasirinko:

Klasė I II III   IV   V   VI   VII   VIII   IX   X   XI   XII   Socialinių įgūdžių ugdymo klasė   Iš viso:  
 I mok. metai
 II mok. metai  III mok. metai
 Mokinių skaičius  3081  3272  3241  3227  3393  3067  3036  2976  2789  2857  2605  2283  19 27
28
 35901
iš jų pasirinko tikybos pamokas 2349 2567
2480
2603
2098
1844
1861
1813
1536
1464
1419
1137
12
27
 17

23227 64,7%)

 

Vyskupijos teritorijoje esančiose mokyklose tikybą dėsto:

Pasauliečiai 109
Kunigai 2
Diakonai 2
Vienuolės 6
Iš viso: 119

 

Tikybos mokytojų (teologinis, pedagoginis) išsilavinimas:

Turintys teologijos ar religijos studijų krypties bakalauro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją 93
Turintys teologijos ar religijos studijų krypties magistro laipsnį ir pedagogo kvalifikaciją 15
Turintys teologijos ar religijos studijų krypties bakalauro laipsnį, bet neturintys pedagogo kvalifikacijos 2
Turintys teologijos ar religijos studijų krypties magistro laipsnį, bet neturintys pedagogo kvalifikacijos 1
Turintys pedagogo kvalifikaciją, bet neturintys teologijos ar religijos studijų krypties kvalifikacinio laipsnio 1
Baigę trumpuosius kursus 6
Studijuoja, arba persikvalifikuoja 1
Iš viso: 119

 

Tikybos mokytojų kvalifikacinė kategorija:

Mokytojo eksperto kvalifikacija 2
Mokytojo metodininko kvalifikacija 27
Vyr. mokytojo kvalifikacija
55
Mokytojo kvalifikacija 31
Neįgiję kvalifikacijos
4
Iš viso: 119