„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

2 klasė

III etapas - Stengiuosi klausytis, atsiliepti ir būti bendrystėje su Jėzumi ir kitais
   
1. Tema - Kaip Dievo įsakymai rodo kelią į laimę?
   

IV etapas - Priimu bažnyčią kaip tikinčiųjų bendruomenę

1. Tema - Didžioji savaitė. mok. D. Bajarūnienė
2. Tema - Jėzus visada pasilieka su mumis. mok. D. Bajarūnienė
3. Tema - Mano draugystė su Jėzumi. mok. D. Bajarūnienė

Patarimai kaip dirbti su antros klasės pratybų sąsiuviniu "Viešpats padeda augti".

Žinių patikrinimo testas.

Žinių patikrinimo žaidimas "Visažinis"

Kryžiažodis skirtas Šv. Velykų temai

Įvairi metodinė medžiaga II klasei. Parengė D. Uogintienė.