„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“ Mt 10, 7

1 - 12 kl.

Metodinės rekomendacijos. Patarimai mokytojams, kaip planuoti katalikų tikybos bendrąsias programas