"Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos." Mt 25, 13

Metodinė medžiaga

Naudingos nuorodos:

Skaitmeninė mokymosi priemonė skirta Doriniam ugdymui.

Dalykų bendrųjų programų ir metodinės medžiagos sąsajos su Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ) bendrąja programa.

 

Seminarų metodinė medžiaga:

Seminaras "Idėjos adventui" (2017 11 16)

   1) Tik. mok. eksp. Renatos Markevičienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   2) Tik. mok. eksp. Vilmos Balandienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   3) Linos Mažeikaitės parengta medžiaga skirta metodinei priemonei "Adventas".

 

Seminaras „Refleksijos ir kritinio mąstymo metodų taikymas tikybos pamokoje“ (2017 09 20) 

   1) "Apmąstyk ir veik".

 

Seminaras „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą: natūralus šeimos planavimas ir abortų prevencija vyresniųjų klasių moksleiviams“ (2017 02 09)

               1) Portretų serija "Aš jauna mama";

               2) Žmogaus gyvybės vystymasis. Neplanuotas nėštumas ir jo išeitys;

               3) Kaip auga vaikelis tavo įsčiose;

               4) Mano pirmasis dienoraštis;

               5) Video "Flipsyde - su gimtadieniu";

               6) Video "Atskleista meilė". Laiškas vaikams, kuriems buvo padarytas abortas.

 

Seminaras "Šviesos belaukiant". Lektorės mok. metod. Renata Markevičienė ir mok. Skaidrė Zuozaitė (2016 12 02).

 

Tikybos mokytojos ekspertės E. Margytės seminaras "Metodai (praktiniai elementai). Klasės valdymas. Vertinimas ir įsivertinimas" (2015 10 28).