„Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, – nors ir numirtų, bus gyvas

1 - 12 kl.

Metodinės rekomendacijos. Patarimai mokytojams, kaip planuoti katalikų tikybos bendrąsias programas