"Išmintis pasiteisina savo darbais." Mt 11, 19b

1 - 12 kl.