„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

1 - 12 kl.

Metodinės rekomendacijos. Patarimai mokytojams, kaip planuoti katalikų tikybos bendrąsias programas