„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

5 klasė

Įvairi metodinė medžiaga V klasei. Parengė D. Uogintienė.