„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

5 klasė

V etapas - Gerbdamas Šventąjį Raštą mokausi išgirsti ir suprasti Dievo Žodį
1. Tema - Pavyzdys kuriuo bandau sekti. mok. D. Bajarūnienė
   
  VI etapas - Kuo tikiu? Kristus pasilieka su mumis
1.  Tema - Ar pažystu puikų mokytoją? D. Bajarūnienė
2. Tema - Kaip Jėzus teikia mums gyvenima? D. Bajarūnienė
3. Tema - Krikščioniškojo gyvenimo ženklai - sakramentai

Kartojimo pamoka "Sakramentai"
Papildomos temos
1. Tema - Ar esu doras gyvendamas savo šeimoje? mok. D. Bajarūnienė
2. Tema - Esu kviečiamas kurti karalystę. mok. D. Bajarūnienė


Įvairi metodinė medžiaga V klasei. Parengė D. Uogintienė.