„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

1 - 12 kl.

Metodinės rekomendacijos. Patarimai mokytojams, kaip planuoti katalikų tikybos bendrąsias programas