„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

5 klasė

Įvairi metodinė medžiaga V klasei. Parengė D. Uogintienė.