"Išmintis pasiteisina savo darbais." Mt 11, 19b

6 klasė

Įvairi metodinė medžiaga VI klasei. Parengė D. Uogintienė.