„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

6 klasė

1. Tema: "Krikščioniško gyvenimo ženklai - sakramentai".

2. Tema: "Pažadas, atsakomybė" mok. D. Bajarūnienė

3. Tema: "Kaip draugauti su Jėzumi" mok. D. Bajarūnienė

Įvairi metodinė medžiaga VI klasei. Parengė D. Uogintienė.