Broliai pilna meilės ir uolumo širdimi vienodai temyli visus žmones, be tautų skirtumo; tegeidžia visiems patarnauti ir būti visiems naudingais, ir, kuriuos galės, teveda prie Kristaus. Pal. Jurgis Matulaitis

6 klasė

1. Tema: "Krikščioniško gyvenimo ženklai - sakramentai".

2. Tema: "Pažadas, atsakomybė" mok. D. Bajarūnienė

3. Tema: "Kaip draugauti su Jėzumi" mok. D. Bajarūnienė

Įvairi metodinė medžiaga VI klasei. Parengė D. Uogintienė.