"Išmintis pasiteisina savo darbais." Mt 11, 19b

7 klasė

Įvairi metodinė medžiaga VII klasei. Parengė D. Uogintienė.