„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

7 klasė

II etapas - Pripažindamas asmens vertingumą siekiu geranoriškai priimti kitą ir kitokį
1. Tema - Mano šeima - Dievo dovana. mok. R. Dumskienė
   
IV etapas - Brangindamas gyvybę moku atsispirti blogiui ir ieškau laimės su žmonėmis bei Dievu
1. Tema - Dabartinio laikmečio iššūkiai mano sveikatai. mok. V. Racevičienė
   
V etapas - Gerbdamas kitų įsitikinimų žmones ieškau tikrųjų vertybių ir Kristaus vietos savo gyvenime
1. Tema - Susiskaldymas Bažnyčioje. Ekumenizmas. Krikščionybės šakos. mok. D. Bajarūnienė
2.
Tema - Kaip spęsti konfliktus? mok. D. Bajarūnienė
3.
Tema - Vidinis ir išorinis grožis. mok. D. Bajarūnienė
Žinių patikrinimas
Testas 7-8 kl.mok. D. Bajarūnienė

 

 

Įvairi metodinė medžiaga VII klasei. Parengė D. Uogintienė.