„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

7 klasė

Įvairi metodinė medžiaga VII klasei. Parengė D. Uogintienė.