„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“ Mt 10, 7

8 klasė

 
 VI etapas - Gerbiu ilgaamžę Bažnyčios Tradiciją


1. Tema - Kas yra Bažnyčia. mok. D. Bajarūnienė
2.
Tema - Bažnyčios įsakymai svarbūs mano gyvenime. mok. D. Bajarūnienė

VII etapas - Įvardindamas tikėjimo sunkumus priimu tikėjimą kaip dovaną ir vertybė

 1.
 Tema - Ar tikėjimas yra dovana: kuo tikiu aš ir kuo tikėti man sunku? mok. D. Bajarūnienė
 2.
 Tema - Šventųjų gyvenimo pavyzdys: Maksimilijonas Kolbė.