„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

9 klasė

I etapas - Tikėdamas, kad esu Dievo šaukiamas mokausi atsiliepti į Jo kvietimą gyventi, mylėti, bendrauti, tarnauti.

Tema - Ką (man) reiškia mano vardas?

Tema - Ką girdžiu savyje? Sąžinė I 

Tema - Ką girdžiu savyje? Sąžinė II

II etapas - Pripažindamas laisvės ir atsakomybės ryšį suvokiu, kad esu atsakingas už savo poelgius.

Tema - Ar esu laisvas ir atsakingas?

III etapas - Pripažindamas Dievo kvietimą bendrystei siekiu dovanoti save kitiems.

Tema - „O tu, jaunuoli, kalbėk tik tada, kai reikia, ir tik prašomas“ (Sir 32, 7)

Tema - Ar galiu tave draugu vadinti?

Tema - Vienatvė – praradimai ar atradimai?

IV etapas - Svarstydamas, kodėl žmogus ieško Dievo kritiškai vertinu naująjį religingumą

Tema - Ar galiu jaustis savimi Bažnyčios bendruomenėje?

VI etapas - Analizuodamas Bažnyčios rūpestį vargstančiais siekiu prisidėti prie šios misijos

Tema - Kai buvau alkanas, ar mane pavalgydinai?

Tema - Kai buvau alkanas, ar mane pavalgydinai?

Tema - Kai buvau ligonis ar mane aplankei?

Tema - Kai buvau pavargęs ar už rankos vedei?

VII etapas - Aptardamas blogio ir gėrio kovą ieškau kelių šventumo link dabartiniais laikais

Tema - Kur slepiesi, žmogau?