„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

Bendrosios programos

Bendrųjų programų projekto pristatymas 2020 09 03

Bendrųjų programų projekto pristatymas 2020 09 09