„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

Konkursas "Gailestingumo apaštalas"

Konkurso nuostatai

Konkurso dalyvių sąrašas