„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

Konkursas

5-12 kl. klasių mokiniams skirtas konkursas "Šv. Jonas Paulius II - Lietuvos jaunimui" NUOSTATAI