„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

Konkursas

5-12 kl. klasių mokiniams skirtas konkursas "Šv. Jonas Paulius II - Lietuvos jaunimui" NUOSTATAI