Broliai pilna meilės ir uolumo širdimi vienodai temyli visus žmones, be tautų skirtumo; tegeidžia visiems patarnauti ir būti visiems naudingais, ir, kuriuos galės, teveda prie Kristaus. Pal. Jurgis Matulaitis

Viktorina

I ETAPAS

Organizavimo ir vykdymo darbo grupės sąrašas

Viktorinos nuostatai

Vienuolijų sąrašas

Viktorinos 4 kl. mokiniams I etapo dalyvių sąrašas

Įsakymas dėl II etapo vykdymo datos pakeitimo

I etapo užduotis


II ETAPAS

Viktorinos 4 kl. mokiniams II etapo dalyvių sąrašas

Informacija prieš II-ąjį etapą

SVEIKINAME II etapo nugalėtojus. Laukiame jūsų gegužės 8 dieną vyksiančiame III viktorinos etape.

II etapo užduotys

 

III ETAPAS

Sveikiname nugalėtojus Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos komandą

III etapo užduotys

III etapo, I užduoties giesmės įrašas

III etapo, II užduoties filmas www.youtube.com

III etapo, IV užduoties PowerPoint

III etapo, V užduoties vienuolijų prisistatymų video (pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas)