„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“ Mt 10, 7

Metodinė medžiaga skirta pristatyti Šv. popiežių Joną Paulių II - ąjį

 
1.   Tema: Popiežius Jonas Paulius II (1 gim. kl.). Pamokos planas; priedas nr. 1.
2.   Tema: Pal. popiežius Jonas Paulius II -  naujasis mūsų Šventasis .Išplėstinis planas; priedas nr. 1; priedas nr. 2.
3.   Tema: Šventasis Jonas Paulius II (1 - 5 kl.). Pamokos planas; priedas nr. 1.
4.   Tema: pal. Jono Pauliaus II metinėms paminėti. Pateiktis.
5.   Pal. pop. Jono Pauliaus II kalba Lietuvos jaunimui. 1994 rugsėjo 6 d. Kaunas.
6.   Tema: Jaunimas turi evangelizuoti jaunimą. Pagal pal. pop. Joną Paulių II (3 gim. kl.).
    Pateiktis ir pamokos planas; Video Jonas Paulius II (youtube); video "Pater noster" (youtube); video "Jaunimo dienos Romoje 2000 (youtube); video "Jesus Christ you are my life" (youtube); video Jonas Paulius II ir vaikai (youtube).