Broliai pilna meilės ir uolumo širdimi vienodai temyli visus žmones, be tautų skirtumo; tegeidžia visiems patarnauti ir būti visiems naudingais, ir, kuriuos galės, teveda prie Kristaus. Pal. Jurgis Matulaitis

Metodinė medžiaga skirta pristatyti Šv. popiežių Joną XXIII - ąjį

1. Pop. Pranciškus pasklelbė, kad 2014 balandžio 27 d. bus skelbiami švietaisiais. Video
2. Tema: Tapkite šventi visu savo elgiasiu (3 gim. kl.). Pateiktis; metodas "Padėkliukas".
3. Protų mūšis "Palaimintieji ir šventieji popiežiai" (9 - 12 kl.). Scenarijaus aprašas; klausimynas
4. Tema: Mūsų laikų šventieji (9 kl.). Pamokos planas ir pateiktis.
5. Testas "Koks esu krikščionis"