„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“ Mt 10, 7

10 klasė

I etapas - Pažindamas save siekiu būti asmenybe, prisidedančia prie Dievo kūrybos, Jo meilės plano pasauliui.
1. Tema - Koks aš esu?
2. Tema - Ar Dievas išgirsta mus?
   
III etapas - Gyvendamas Laisvoje Tėvynėje siekiu būti atsakingas už savo tautos likimą.
1. Tema - Ar tikrai "karas ir taika prasideda šeimoje" (pal. Motina Teresė)?


V etapas –Analizuodamas abortų, eutanazijos, savižudybės problemas ir jų įveikimo būdus suvokiu gyvybės vertę ir trapumą

1. Tema - Ačiū, kad esu. mok. D. Bajarūnienė
VII etapas – Analizuodamas sakramentų paskirtį pripažįstu juos kaip Dievo meilės dovanas mums
1. Tema - Ar priimu Dievo teikiamas dovanas? Kokia dovana man yra brangiausia? mok. D. Bajarūnienė
2. Tema - „Dovanai gavote – dovanai duokite“ Mt 10, 8 mok. D. Bajarūnienė
3. Tema - Apibendrinimas. mok. D. Bajarūnienė