„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

4 klasė

III etapas - Noriu pažinti kitas religijas ir pasitikiu Jėzaus gerumu

1. Tema - Kodėl pasaulyje žmonės tiki kitaip?
2. Tema - Kodėl pasaulyje žmonės tiki kitaip?
3. Tema - Kodėl pasaulyje egzistuoja mirtis ir kančia? mok. I.Graužinienė ir J.Vaketienė.
4.
Tema - Paskutinė vakarienė, nukryžiavimas ir prisikėlimas. mok. D. Bajarūnienė
   

IV etapas - Pripažįstu Bažnyčios svarbą savo gyvenime

1. Tema - Kodėl Marija yra Bažnyčios Motina? mok. D. Bajarūnienė
2. Tema - Marija yra Jėzaus ir Bažnyčios Motina. mok. D. Bajarūnienė
3. Tema - Kaip pradinėje mokykloje pažinau žmones ir Dievą?
   
   

Patarimai kaip dirbti su ketvirtos klasės pratybų sąsiuviniu "Dievas mus lydi".

Žinių patikrinimo žaidimai

Kryžiažodis skirtas Šv. Velykų temai.

Įvairi metodinė medžiaga IV klasei. Parengė D. Uogintienė