„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

Metodinė medžiaga skirta pristatyti Šv. popiežių Joną XXIII - ąjį

1. Pop. Pranciškus pasklelbė, kad 2014 balandžio 27 d. bus skelbiami švietaisiais. Video
2. Tema: Tapkite šventi visu savo elgiasiu (3 gim. kl.). Pateiktis; metodas "Padėkliukas".
3. Protų mūšis "Palaimintieji ir šventieji popiežiai" (9 - 12 kl.). Scenarijaus aprašas; klausimynas
4. Tema: Mūsų laikų šventieji (9 kl.). Pamokos planas ir pateiktis.
5. Testas "Koks esu krikščionis"