Reikėtų pasirengusiems stoti tenai, apskritai kalbant, kur rodosi, kad jau viskas pralaimėta, ir stengtis viskas atitaisyti, atgal atgriebti Dievui ir Bažnyčiai. Pal. Jurgis Matulaitis

Metodinė medžiaga skirta pristatyti Šv. popiežių Joną XXIII - ąjį

1. Pop. Pranciškus pasklelbė, kad 2014 balandžio 27 d. bus skelbiami švietaisiais. Video
2. Tema: Tapkite šventi visu savo elgiasiu (3 gim. kl.). Pateiktis; metodas "Padėkliukas".
3. Protų mūšis "Palaimintieji ir šventieji popiežiai" (9 - 12 kl.). Scenarijaus aprašas; klausimynas
4. Tema: Mūsų laikų šventieji (9 kl.). Pamokos planas ir pateiktis.
5. Testas "Koks esu krikščionis"